Thông báo: Vận chuyển Mỹ tạm ngưng hoạt động để ứng phó với dịch bệnh do virus Corona

Vận chuyển Mỹ xin thông báo với quý khách hàng, Vận Chuyển Mỹ ngưng hoạt động cho đến khi có thuốc phòng tránh hoặc chữa trị bệnh do Virus Corona.

Nhận thức được rằng, hoạt động của Vận Chuyển Mỹ có thể gây ra nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng với rất nhiều khâu có nguy cơ có thể lây nhiễm như các bộ phận làm thủ tục xử lý hàng hóa tại hải quan (phải tiếp xúc với rất nhiều người), bộ phận lấy hàng (tiếp xúc với nhiều nguồn hàng khác nhau mà phần xử lý khử trùng khó khăn), bộ phận giao hàng (tiếp xúc nhiều khách hàng).

Do tình hình những ngày qua tại Hàn Quốc, Nhật Bản, và châu Âu diễn ra khá phức tạp, để đảm bảo không gây ra nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng Vận Chuyển Mỹ sẽ tạm ngưng hoàn toàn các dịch vụ chuyển hàng.

Trân trọng!